Шукаємо однодумців для співпраці в допомозі «Особливим дітям» та їх «Особливим сім’ям»!
Чекаємо на благодійні фонди, спільноти, асоціації, організації, бізнес, волонтерів та всіх небайдужих до проблеми дитячого розвитку.
Зв’яжиться з нами: 095 0753755
с п і в п р а ц я

ЗПР

ЗАТРИМКА ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ (ЗПР) — це уповільнення темпу розвитку психіки, яке частіше виявляється під час вступу до школи і виражається в нестачі загального запасу знань, обмеженості уявлень, незрілості мислення, переважанні ігрових інтересів і нездатності займатися інтелектуальною діяльністю.

 

Причини затримки психічного розвитку у дітей — це: спадкова схильність, порушення функціонування мозку в період внутрішньоутробного розвитку, пологові ускладнення, хронічні й тривалі захворювання в ранньому дитинстві, невідповідні умови виховання тощо.

 

 

Залежно від цих факторів виділяють різні форми затримки:

 

Конституціонального та соматогенного походження — дитина мініатюрна і зовні тендітна, структура її емоційно-вольової сфери відповідає більш ранньому вікові, часті хвороби знижують вимогливість батьків, загальна слабкість організму знижує продуктивність її пам’яті, уваги, працездатності, гальмує розвиток пізнавальної діяльності.

 

Психогенного походження — зумовлена невідповідними умовами виховання (надмірна опіка чи недостатнє піклування про дитину). Розвиток затримується внаслідок обмеження комплексу подразнень, інформації, що надходить з оточуючого середовища.

 

Церебрально-органічного походження — найстійкіша і найскладніша, зумовлена ураженням головного мозку дитини внаслідок патологічних впливів (переважно у другій половині вагітності). Характеризується зниженою научуваністю з огляду на низький рівень розумового розвитку і проявляється у труднощах засвоєння навчального матеріалу, відсутністю пізнавального інтересу та мотивації навчання.

 

 

НАПРЯМКИ КОРЕКЦІЙНОЇ РОБОТИ ПРИ ЗПР

 

Встановлення та сприяння налагодження психологічного контакту з дитиною, створення та підтримка бажання до самовивчення та самовиховання, активізація та стимулювання пізнавальної діяльності, розвиток емоційно-вольової сфери, дрібної моторики руки, навчання комунікативної та невербальної поведінки, навичок співпраці, виховання співчутливості, доброзичливості, взаємодопомоги та інших позитивних рис характеру дитини із затримкою психічного розвитку.

 

 

 • Знімати емоційне напруження та створювати емоційно-комфортну атмосферу
 • Розвивати пізнавальну активність
 • Розвивати пізнавальні психічні процеси: сприйманняz, спостережливість, продуктивні способи запам’ятовування та пригадування, вміння рівномірного розподілу уваги, процеси мислення (аналізу, синтезу, узагальнення, класифікації, умовиводів, розуміння причинно-наслідкових зв’язків), мовлення
 • Розвивати загальної та дрібної моторики рук
 • Розвивати навички емоційної саморегуляції
 • Вправи на розвиток пізнавальної та емоційно-вольової сфери
 • Комунікативні, дидактичні та рухливі ігри
 • Вправи на розвиток моторики
 • Релаксаційні вправи
 • Ігротерапія
 • Психогімнастика
EN FR DE UK