Шукаємо однодумців для співпраці в допомозі «Особливим дітям» та їх «Особливим сім’ям»!
Чекаємо на благодійні фонди, спільноти, асоціації, організації, бізнес, волонтерів та всіх небайдужих до проблеми дитячого розвитку.
Зв’яжиться з нами: 095 0753755
с п і в п р а ц я

ЗНМ

ЗАГАЛЬНЕ НЕДОРОЗВИНЕННЯ МОВЛЕННЯ  — форма мовної аномалії, при якій у дитини з нормальним слухом і первинно збереженим інтелектом, виявляються несформованими всі компоненти мовної системи: : (фонетикалексика і граматика).

 

Перший рівень ЗНМ — повна або майже повна відсутність словесних засобів спілкування у віці, коли у дітей, які розвиваються нормально, мовлення в основному є сформованим. Мовленнєві засоби спілкування у дітей значно обмежені.

 

Другий рівень ЗНМ — мовленнєві можливості дітей значно зростають, спілкування вже здійснюється за допомогою достатньо постійних, хоч і дуже спотворених у фонетичному і граматичному відношенні, мовленнєвих засобів.

 

Третій рівень ЗНМ — наявність розгорнутого фразового мовлення з частковим лексико-граматичним і фонетико-фонематичним недорозвиненням. Самостійне спілкування дітей продовжує залишатися утрудненим і обмежене знайомими ситуаціями.

 

 

НАПРЯМКИ КОРЕКЦІЙНОЇ РОБОТИ ПРИ ЗНМ

 

  • Розвиток всіх видів мовленнєвої діяльності (слухання, говоріння, читання, письма
  • Формування фонетико-фонематичної, лексико-граматичної сторін мови, із зв’язного мовлення
  • Формування комунікативних умінь
  • Розвиток мовленнєвої, загальної та дрібної моторики
  • Вироблення навичок свідомого сприймання та розуміння зверненого мовлення
  • Розвиток просодики (темп, ритм, тембр, сила голосу, інтонування, емоційність тощо)
  • Розвиток психічних процесів (увага, пам’ять, мислення, уява тощо)
  • Подолання порушень усного і писемного мовлення
EN FR DE UK