Шукаємо однодумців для співпраці в допомозі «Особливим дітям» та їх «Особливим сім’ям»!
Чекаємо на благодійні фонди, спільноти, асоціації, організації, бізнес, волонтерів та всіх небайдужих до проблеми дитячого розвитку.
Зв’яжиться з нами: 095 0753755
с п і в п р а ц я

Заїкання

ЗАЇКАННЯ — вада мовлення, що виявляється у мимовільному повторенні окремих звуків, складів або цілих фраз, неприродному розтягуванні звуків або блоках мовчання, протягом яких людина, що заїкається, не може вимовити звук.

 

Невротичне заїкання — виникає в здорових дітей, як результат стресів і неврозів.

 

Неврозоподібне заїкання — властиво дітям із захворюваннями нервової системи (як спадковими, так і набутими).

 

Тонічне заїкання – виникнення напруги, яка не дозволяє здолати збій, що стався в процесі мовлення.

 

Клонічне заїкання — постійне повторення певного звуку або складу, часто повторення виникає на початку слова.

 

Тоно-клонічне заїкання — змішаний вид.

 

Ступені заїкання:

Легка ступень заїкання — заїкаються лише у збудженому стані і при прагненні швидко висловитися. В цьому випадку затримки легко долаються.

 

Середня ступень заїкання — в спокійному стані і в звичній обстановці говорять легко і мало заїкаються; у емоційному стані виявляється сильне заїкання.

 

Важка ступень заїкання — заїкаються протягом всього мовлення, постійно, з супутніми рухами.

 

Типи перебігу заїкання:

Постійний тип заїкання – заїкання, виникнувши, виявляється відносно постійно в різних формах мовлення.

 

Хвилеподібний тип заїкання — заїкання то посилюється, то слабшає, але до кінця не зникає.

 

Рецидивуючий тип заїкання – зникнувши, заїкання з’являється знову, тобто виникає рецидив, повернення заїкання після досить тривалих періодів вільного, без запинки мовлення.

 

 

НАПРЯМКИ КОРЕКЦІЙНОЇ РОБОТИ ПРИ ЗАЇКАННІ

 

 • Створення охоронного мовленнєвого режиму
 • Регуляція емоційного і м’язового стану (зняття м’язової і емоційної напруги). Навчання навичок релаксації, формул внутрішнього стану розслаблення
 • Розвиток моторних функцій. Розвиток координації слова і ритмічного руху
 • Формування фонаційного (мовленнєвого) дихання
 • Робота над плавністю мовлення у різних його формах. Розвиток інтонаційних характеристик мовлення
 • Виховання особистості дитини, що заїкається

 

 

До подолання заїкання використовується комплексний підхід, метою якого є застосування всебічного впливу та створення сприятливих умов для корекції та розвитку особистості дитини із заїканням.

 

Комплексний вплив складається з таких напрямків:

Лікувально-оздоровчі заходи

 

Корекційно-педагогічна дія:

 • Логопедичний вплив
 • Медичний вплив сприяє нормалізації функцій нервової системи дитини і створює сприятливий фон для психотерапії та активної логопедичної роботи
 • Психотерапевтичний вплив — полягає в тому, що дитину постійно переконують, що вона може і має говорити без заїкання; фіксують її увагу на успіхах у цьому напрямку, обов’язково у присутності ровесників, вихователів та батьків. Вплив — здійснюється протягом тривалого, регулярного, систематичного курсу занять
 • Основна мета занять — виховання навичок правильного, вільного від заїкання мовлення, починаючи з найлегших форм, які не викликають затинань, і закінчуючи складними випадками
 • Логопедична ритміка — система різноманітних вправ та ігор із рухами під музику або в поєднанні з мовленням дітей. Такі вправи та ігри сприяють розвитку загальної та мовленнєвої моторики, розвивають координацію рухів, уміння керувати собою, здатність включатись у діяльність за сигналом, формують почуття ритму, знімають загальну скутість, напруження
 • Виховні заходи — педагоги, батьки мають виховувати в дитини впевненість в собі, усвідомлення власної повноцінності, здоровий погляд на мовленнєве порушення, бажання позбутися його; постійно підтримувати свідомість успіху на кожному етапі занять і переконання, що зрештою успіх буде повним. Ставлення до дітей має бути лагідним, найменші успіхи дитини потрібно підтримувати
EN FR DE UK