Шукаємо однодумців для співпраці в допомозі «Особливим дітям» та їх «Особливим сім’ям»!
Чекаємо на благодійні фонди, спільноти, асоціації, організації, бізнес, волонтерів та всіх небайдужих до проблеми дитячого розвитку.
Зв’яжиться з нами: 095 0753755
с п і в п р а ц я

УТМ

УПОВІЛЬНЕННЯ ТЕМПУ МИСЛЕННЯ (УТМ) — зменшення кількості асоціацій за одиницю часу.

 

Можна помітити, розмовляючи з хворим: він дає відповіді після довгих пауз зі зниженням гучності голосу до шопоту.

 

Можна відзначити також бідність асоціацій, загальну загальмованість, сповільнення рухів, пригнічення афективних реакцій.

 

 

НАПРЯМКИ КОРЕКЦІЙНОЇ РОБОТИ ПРИ УТМ

 

  • Удосконалення рухів і сенсорно-моторного розвитку (розвиток дрібної моторики кисті й пальців рук, навичок каліграфії, артикуляційної моторики)
  • Коригування окремих сфер психічної діяльності (розвиток зорового сприйняття, зорової пам’яті й уваги, просторових уявлень та орієнтації, слухової уваги й пам’яті, фонетико-фонематичних уявлень, формування узагальнених уявлень про властивості предметів)
  • Розвиток головних розумових операцій(формування навичок співвідносити, аналізувати, групувати та класифікувати, формування вміння планувати свою діяльність, працювати за усною та письмовою інструкцією)
  • Розвиток різних видів мислення (наочно-образного та словесно-логічного мислення)
  • Коригування розладів у розвитку емоційно-особистісної сфери (релаксаційні вправи для міміки обличчя, драматизації, читання за ролями)
  • Розвиток мовлення, оволодіння технікою мовлення
  • Розширення уявлень про навколишній світ і збагачення словника
  • Коригування індивідуальних прогалин у знаннях
EN FR DE UK