Шукаємо однодумців для співпраці в допомозі «Особливим дітям» та їх «Особливим сім’ям»!
Чекаємо на благодійні фонди, спільноти, асоціації, організації, бізнес, волонтерів та всіх небайдужих до проблеми дитячого розвитку.
Зв’яжиться з нами: 095 0753755
с п і в п р а ц я

Сухіна Ірина Вячеславівна

Сухіна Ірина Вячеславівна

Кандидат психологічних наук / Вчитель загальноосвітньої допоміжної школи / Дефектолог-логопед / Тренер

Кваліфікація: Вчитель загальноосвітньої допоміжної школи, Дефектолог-логопед
Стаж роботи за спеціальністю: 18 РОКІВ
Членство в асоціаціях: Член ВГО Української асоціації корекційних педагогів УАКП/UASP
Спеціалізація: Дефектологія. Олігофренопедагогіка і логопедія
Науковий ступінь: Кандидат психологічних наук
Вчене звання: Старший науковий співробітник


Методичні розробки:

 • Психолого-педагогічна діагностика стану розвитку усного зв’язного мовлення дітей-сиріт із ЗНМ.
 • Психологічна готовність дітей-сиріт із ЗНМ до шкільного навчання.
 • Формування базових комунікативних навичок у дітей з аутизмом.
 • Родинний супровід дітей раннього віку з аутизмом.
 • Психологічний супровід гіперактивної дитини.
 • Психологічний супровід родини, в якій виховується дитина з інтелектуальними порушеннями.

 

Науково-дослідницька діяльність:

 • Захистила дисертацію на тему «Особливості усного зв’язного мовлення у комунікативно депривованих дітей-сиріт».
 • Розробляє науково-методичне забезпечення психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами (загальним недорозвитком мовлення, інтелектуальними порушеннями, РАС, ГРДУ) та психологічного супроводу їхніх родин.

 

Сертифікати і дипломи:

 • 2000 Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова,  дефектологічний факультет, спеціальність «Дефектологія. Олігофрено-педагогіка і логопедія».
 • 2004 Інститут спеціальної педагогіки НАПН України, очна аспірантура.
 • 2005-2007 Іменний стипендіат Кабміну України.
 • 2009 Отримала вчене звання старшого наукового співробітника.
 • 2017 Сертифікат про закінчення першого ступню навчання за семінарсько-тренінговою програмою «Ефективна допомога дітям з аутизмом».
 • 2017 Сертифікат про проходження тренінгу від «Психотерапевтична робота з дітьми та батьками: філософія, практика, методики».
 • 2018 Сертифікат про участь у Всеукраїнському психологічному фестивалі «Паросток».
 • 2018 Сертифікат про відвідування курсу лекцій та практичних занять науково-практичної школи «Дні французької неврології та психіатрії в Україні».
 • 2018 Сертифікат про відвідування курсу лекцій та практичних занять науково-практичної школи «ІІ Науково-практична школа з питань аутизму».
 • 2018 Сертифікат про участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції з міжнародною участю «Фахова допомога дитині та сім’ї: проблеми й перспективи».
 • 2018 Сертифікат про участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Освіта дітей з ментальними порушеннями. Права та проблеми».
 • 2018 Сертифікат про участь у ІІ міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми навчання, виховання та корекції розвитку дітей з аутистичними та інтелектуальними порушеннями в інклюзивних закладах освіти».
 • 2018 Сертифікат про участь у «Тижні психології – 2018».

 

Професійний шлях:                                                                                                                

 • 2000-2009 Інститут спеціальної педагогіки НАПН України, м. Київ, молодший науковий співробітник в лабораторії діагностики і психічного розвитку дитини.
 • 2009-2010 Інститут спеціальної педагогіки НАПН України, м. Київ, завідувача лабораторії діагностики і психічного розвитку дитини.
 • 2014-2017 Інститут спеціальної педагогіки НАПН України, м. Київ, старший науковий співробітник лабораторії корекції розвитку дітей з аутизмом.
 • 2017-2018 Інститут спеціальної педагогіки НАПН України, м. Київ, завідувача лабораторії корекції розвитку дітей з аутизмом.
 • 2018-сьогодні. Інститут спеціальної педагогіки НАПН України, м. Київ, старший науковий співробітник відділу освіти дітей з порушеннями інтелектуального розвитку.

 

Публікації:

 • Сухіна І.В. Формування базових комунікативних навичок у дітей з аутичним типом розвитку //Технології психічної інтеграції дітей з аутизмом: У 2-х томах / За ред. В.Бондаря, В.Засенка, В.Тарасун – Том І: Формування передумов навчально-пізнавальної діяльності у дітей з аутизмом. – К., 2006. – С. 140-176.
 • Сухіна І.В. Психолого-педагогічна діагностика стану розвитку усного зв’язного мовлення дітей-сиріт із ЗНМ: Методичні рекомендації / За наук. ред. Тарасун В.В. — Вид.2, перероб. і доп.- К.: Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова, 2007. – 50 с.
 • Сухіна І.В. Психологічна готовність дітей-сиріт із ЗНМ до шкільного навчання: Науково-методичний посібник / За наук. ред. В.В.Тарасун. – Київ, 2007. – 196 с.
 • Сухіна І.В. Гіперактивна дитина / Путівник для батьків дітей з особливими освітніми потребами: навчально-методичний посібник у 9 книгах / За заг. ред.Колупаєвої А.А. – К.: ТОВ ВПЦ «Літопис-ХХ» — 2010. – (Серія «Інклюзивна освіта»).
 • Психологічна модель раннього втручання для дітей з аутизмом: посібник /І.Сухіна, І.Риндер, Т.Скрипник / за ред. Сухіної І.В. – Київ–Чернівці: «Букрек», 2017. – 192 с.
 • Гіперактивна дитина /І.Сухіна. – Харків: Вид-во «Ранок», ВГ «Кенгуру», 2018. – 40 с. (Інклюзивне навчання за нозологіями).
 • Сухіна І.В. Родинний супровід дітей раннього віку з аутизмом: метод. реком. (рукопис подано до друку).
 • Сухіна І.В. Психологічний супровід родини, в якій виховується дитина з інтелектуальними порушеннями // Психолого-педагогічний супровід навчання дітей з порушеннями інтелектуального розвитку (посібник подано до друку).

 

Професійні інтереси та розвиток:

Науково-методичне забезпечення системи раннього втручання дітей з аутизмом і комплексними порушеннями розвитку, комунікативна діяльність дітей з особливостями психофізичного розвитку та їхня готовність до шкільного навчання, психолого-педагогічний супровід дітей із РАС, ГРДУ та інтелектуальними порушеннями, психологічний супровід батьків дітей зазначених категорій, розробка інноваційних корекційних технологій для дітей з особливими освітніми потребами.

 

Напрямки: Корекція, Реабілітація, Терапія
Діагнози: Ала́лія, Аути́зм (РАС), Афазі́я, Дизартрі́я, Дисгра́фія, Дислалія, Дисле́ксія, ДЦП, Заїкання, ЗНМ, ЗПР, Мутизм, Слабозорiсть, Туговухiсть, УТМ
Прийом: Арт-терапія, Консультації, Психокорекцiйнi заняття, Психологічна реабілітація
Часи роботи: ВТ, СР, ПТ
EN FR DE UK