Шукаємо однодумців для співпраці в допомозі «Особливим дітям» та їх «Особливим сім’ям»!
Чекаємо на благодійні фонди, спільноти, асоціації, організації, бізнес, волонтерів та всіх небайдужих до проблеми дитячого розвитку.
Зв’яжиться з нами: 095 0753755
с п і в п р а ц я

Ринолалія

РИНОЛАЛІЯ – порушення тембру голосу та звуковимови, обумовлене анатомо-фізіологічними дефектами мовленнєвого апарату.

Порушення функцій піднебінно-глоткового зімкнення створює специфічний для ринолалії носовий відтінок мовлення, артикуляція звуків відрізняється від норми.

В залежності від характеру порушення функції піднебінно-глоточного зімкнення виділяють різні форми ринолалії: відкриту, закриту та змішану.

 

Відкрита ринолалія — може бути органічною та функціональною.
Органічна ринолалія буває вродженою (розщелина м’якого та твердого піднебіння) та набутою (утворюється при травмі ротової та носової порожнини або в результаті набутого паралічу м’якого піднебіння).
Одна з функціональних форм — звична відкрита ринолалія, яка спостерігається після великих аденоїдних розрощувань, виникає в результаті тривалого обмеження рухливості м’якого піднебіння.

 

Закрита ринолалія — характеризується зниженим фізіологічним носовим резонатором під час вимови звуків мовлення. Найсильніший резонанс в нормі спостерігається при вимові носових м, м’, н, н. В процесі артикуляції цих звуків носоглоточний затвор залишається відкритим та повітря проходить до носової порожнини. Якщо ж носовий резонанс відсутній, ці фонеми звучать як ротові б, б’, д, д’.

 

 

НАПРЯМКИ КОРЕКЦІЙНОЇ РОБОТИ ПРИ РИНОЛАЛІЇ

 

Логопедичні заняття в доопераційний період запобігають виникненню серйозних патологічних змін у функціонуванні органів мовлення. Одночасно готується активність м’якого піднебіння; нормалізується положення кореня язика; посилюється м’язова діяльність губ; виробляється спрямований ротової видих. Тим самим створюються умови для більш ефективних результатів операції і подальшої корекції.

 

Рано розпочатий логопедичні вплив зменшує дегенеративні зміни м’язів глотки (І.І.Єрмакова). Після операції (через 15-20 днів) багато спеціальних вправ повторюються. Основна їх мета в цьому періоді — розвиток еластичності й рухливості змикання. У значному числі випадків виникає необхідність «розтягування» м’якого піднебіння, так як воно може в післяопераційний період зменшитися в довжину за рахунок рубцювання. Для розтягування свіжих рубців застосовується прийом, що імітує проковтування. Одночасно проводиться і масаж. У післяопераційний період необхідно розвинути рухливість м’якого піднебіння, усунути неправильний уклад органів артикуляції і підготувати вимову всіх звуків без назального відтінку.

 

Основною формою роботи з усунення порушень вимови звуків у дітей з ринолалією є заняття, частіше індивідуальне. Зміст індивідуальних занять змінюється відповідно до етапів логопедичної роботи. Постановка звуків іноді виділена в самостійний етап. Подолання порушення вимови звуків потребують чіткого планування роботи.

 

І етап – підготовчий

Основна мета – включити дитину в цілеспрямований логопедичний процес шляхом виконання загальнопедагогічних і спеціальних логопедичних завдань.

 

Загально педагогічні завдання:

 • Формувати установку на заняття: логопед повинен встановити довірливі відносини з дитиною, адаптувати до умов логопедичного кабінету, викликати інтерес до занять і бажань брати в них участь
 • Формувати довільну діяльність й усвідомлене ставлення й усвідомлене ставлення до заняття: дитина повинна засвоїти правила поведінки на заняттях, навчитись виконувати інструкції, включатися в спілкування; розвивати увагу, пам’ять, мислительні операції

 

Спеціальні логопедичні заняття визначаються відповідно до форми порушення – фонетичної чи фонематичної:

 • Розвивати фонематичні процеси (мовнослухові вміння та навички) – вміння розпізнавати й розрізняти фонеми
 • Розвивати артикуляційні(мовнорухові) вміння й навички

 

На підготовчому етапі вважаються доцільні такі види логопедичної роботи:

 • Артикуляційна гімнастика (комплексні, статичні й динамічні вправи)
 • Вправи на формування цілеспрямованого видиху
 • Вправи для розвитку голосу
 • Вправи для розвитку фонематичних процесів
 • Пальчикова гімнастика
 • Логоритміка
 • Логопедичний масаж (ручний, точковий, зондовий масаж за О.Новіковою та ін.)
 • Логопедичні ігри

 

ІІ етап — формування первинних умінь і навичок правильної вимови звуків

Основна мета — сформувати первинні уміння і навички правильної вимови звуків на спеціально підібраному дидактичному матеріалі.

 

Конкретними завданнями ІІ етапу формування первинних умінь і навичок правильної вимови звуків є:

 • Усунення неправильної вимови і постановка звуків
 • Формування навичок правильного використання поставлених чи викликаних за наслідуванням звуків у самостійному мовленні (автоматизація умінь), а саме: у складах, словах, реченні, тексті
 • Уміння розпізнавати в мовленні подібні за артикуляційними й акустичними (за звучанням) ознаками звуки, не змішуючи їх між собою(диференціювати звуки)

 

ІІІ етап — формування комунікативних умінь і навичок

Основна мета — сформувати в дитини вміння й навички безпомилкового вживання звуків мовлення у всіх ситуаціях спілкування.

На заняттях широко використовують тексти, різні форми і види мовлення, творчі вправи, підбирається матеріал, насичений відповідними звуками.

 

Логопедична робота здійснюється відповідно до принципів логопедії, а саме:

 • Системність та комплексність
 • Диференційований підхід
 • Поетапність та розвиток
 • Онтогенетичність
 • Урахування особистісних особливостей
 • Діяльність підходу
 • Формування природного мовленнєвого спілкування
 • Урахування структури дефекту

 

Основною формую роботи з усунення порушень вимови звуків є заняття, частіше індивідуальне. Індивідуальні заняття бажано проводити кожного дня, але не рідше трьох разів на тиждень. Тривалість заняття становить від 10-15 до 20-30 хвилин залежно від віку дитини.

EN FR DE UK