Шукаємо однодумців для співпраці в допомозі «Особливим дітям» та їх «Особливим сім’ям»!
Чекаємо на благодійні фонди, спільноти, асоціації, організації, бізнес, волонтерів та всіх небайдужих до проблеми дитячого розвитку.
Зв’яжиться з нами: 095 0753755
с п і в п р а ц я

Розвиток слуху та мови

Розвиток слуху та мови дітей з вадами слуху – передбачає корекцію слухового сприймання та формування мовлення, яку проводить дефектолог-сурдопедагог.

Основне призначення слуху – сприймання мовлення.

Ураження слухової функції веде до розладу загального і мовленнєвого розвитку і до відхилень у психічному розвитку дитини.
Чим більша втрата слуху, тим сильніше відбивається дефект на стані усного мовлення.

Дитина з вадами слуху не може самостійно оволодіти словесною мовою як засобом спілкування, так як не може сприймати мову оточуючих людей і не має можливості наслідувати і контролювати її.

Така дитина перебуває в умовах соціальної ізоляції як в сім’ї, так і на вулиці і не може бути повноцінним членом дитячого колективу.

Без спеціально організованого корекційного навчання не чуючи діти залишаються німими, а це ускладнює їх подальшу адаптацію в суспільстві.

Розвиток слухового сприймання — є основою формування усного мовлення нечуючих дітей, удосконалення навичок словесного спілкування і створення передумов для успішної їх реабілітації й інтеграції в середовище чуючих.

Ця робота здійснюється упродовж усього навально-корекційного процесу на спеціальних корекційних заняттях (індивідуальні, групові, фронтальні).

 

Розвиток слухового сприймання передбачає:

 • Формування і корекцію вимови
 • Засвоєння словника
 • Граматичну будову мови
 • Розвиток пізнавальної діяльності дітей, якій здійснюється з опорою на збережені аналізатори і залишки слуху

 

Корекція слуху та мови здійснюється за двома напрямками:

 • Перший – розвиток навичок сприймання та розуміння мови оточуючих в процесі спеціальних тренувань слухової функції
 • Другий – формування навичок відтворення власного мовлення

 

Етапи організації та проведення корекційної роботи:

 • Обстеження слуху тональним аудіометром
 • Визначення ступеня зниження слуху
 • Обстеження слуху мовою
 • Визначення оптимальної робочої та резервної відстані, на якій сприймається мовлення
 • Визначення проценту виразності мовлення
 • Перевірка стану вимови
 • Перевірка сприймання контрольних фраз і тексту
 • Облік результатів роботи з розвитку слухового сприймання та формування мовлення

На заняттях з розвитку слуху та мови діти навчаються реагувати на різні немовні і мовні звуки, звучання музичних інструментів, розрізняти джерело звучання, гучність, довготу, висоту, короткість, злитість, темп, ритм, диференціювати жанри музичних творів (марш, вальс, полька), хоровий і сольний спів, чоловічий, жіночий і дитячий голоси, голоси тварин, побутові шуми, природні явища. Ця робота проводиться як на матеріалі звучання іграшок, так і на основі використання мовленнєвого матеріалу.

Сурдопедагог формує уміння в дітей стежити за педагогом, виконувати дії за сигналом: підняття руки, прапорця, картки тощо.

EN FR DE UK