Шукаємо однодумців для співпраці в допомозі «Особливим дітям» та їх «Особливим сім’ям»!
Чекаємо на благодійні фонди, спільноти, асоціації, організації, бізнес, волонтерів та всіх небайдужих до проблеми дитячого розвитку.
Зв’яжиться з нами: 095 0753755
с п і в п р а ц я

Психокорекцiйнi заняття

Психокорекція — область професійної діяльності психолога, пов’язана з виправленням, корекцією різних недоліків в психіці і поведінці людини, що не мають характеру захворювань.

Мета психокорекції: виправлення порушень психічного розвитку, гармонізація особистості, що формується, і профілактика нервово-психічних розладів, обумовлених внутрішніми і зовнішніми чинниками.

Предмет психокорекціїпсихічна реальність, на яку спрямований психокорекційний вплив.

Психоконсультативна та психокорекційна робота спрямовані на надання психологічної допомоги дітям і дорослим, які випробують ті чи інші труднощі у своєму житті.


Головними завданнями психокорекції є:

 • Всебічне психологічне вивчення особистості, особливостей її емоційного реагування, рівня мотивації, соціальної зрілості, структури і функціонування системи відносин, відхилень в нервово-психічній сфері, у формуванні окремих властивостей і функцій (для психокорекції).
 • Виявлення і вивчення несприятливих чинників соціального середовища, травмуючих людину, порушуючих її психічний розвиток, соціальну адаптацію.
 • Допомога в розв’язанні  психотравмуючих ситуацій, у формуванні продуктивних взаємостосунків з оточуючими, в підвищенні соціального статусу.
 • Подолання проблем психологічного плану, корекція негативних дій соціального середовища.
 • Виховання вищих емоцій і соціальних потреб (пізнавальних, етичних, трудових, естетичних), вдосконалення способів психічної саморегуляції.


Види психокорекції:

Психокорекція пізнавальної сфери дитини, здійснюється у п’ять напрямів:

 • Розвиток уваги
 • Розвиток пам’яті
 • Розвиток уяви (вербальної і невербальної)
 • Розвиток мислення (наочно-дієвого, наочно-образного, логічного)
 • Розвиток мови

Психокорекція дитячих страхів.

Психокорекція підвищеної тривожності та невпевненості у собі.

Психокорекція агресивності дитини.

Психокорекція відсталості у навчанні:

 • Розвиток сприйняття, сенсорних здібностей
 • Розвиток наочно-образного (наочно-дієвого) мислення
 • Розвиток початкових функцій довільної уваги і пам’яті
 • Розвиток мови (в рамках логопедичної допомоги)
 • Розвиток пізнавальної мотивації

Психокорекція готовності дітей до навчання:

 • Корекція внутрішньої позиції дитини
 • Формування загальної успішності (позитивна мотивація, пізнавальні процеси, самоконтроль, самооцінка)
 • Корекція дрібної моторики і просторової орієнтації (письмо)
 • Мовна корекція (читання)
 • Корекція початкових уявлень про кількість, величину і т.п. (математика)

Психокорекція психічного розвитку дітей (пам’ять, увага, мислення, уява тощо), використовує психофізіологічний і психолого-педагогічний методи, які направлені на активізацію сенсорно-перцептивних, мнемічних і розумових процесів:

 • Психофізіологічний метод полягає у використовуванні спеціально організованої зорової стимуляції, яка підвищує функціональну активність аналізатора і покращує стан основних функцій зору.
 • Психолого-педагогічний метод спрямований на розвиток аналізу і синтезу сенсорної інформації, її інтерпретацію і катетеризацію, розвиток мислення, пам’яті, уваги.

 

Корекційний курс підрозділяється на три етапи:

1-й етап — розвиток елементарних зорових функцій, формування і корекція пізнання основних властивостей предметів, розвиток дій з предметами на основі зорово-дотикової інформації, розвиток сприйняття простих зображень елементарних предметів, кількісних і просторових співвідношень.

2-й етап — до перерахованих задач додаються розвиток константної сприйняття, формування дискретних і інтегральних способів пізнання складних зображень, сприйняття простих сюжетних малюнків.

3-й етап — основна увага надається розвитку сприйняття складних сюжетних малюнків, збагаченню запасу зорових уявлень.

EN FR DE UK