Шукаємо однодумців для співпраці в допомозі «Особливим дітям» та їх «Особливим сім’ям»!
Чекаємо на благодійні фонди, спільноти, асоціації, організації, бізнес, волонтерів та всіх небайдужих до проблеми дитячого розвитку.
Зв’яжиться з нами: 095 0753755
с п і в п р а ц я

Підготовка до школи

Корекційно-виховне навчання – специфіка навчання з підготовки до школи дітей з особливими потребами.


Методичні лого-дидактичні принципи корекційно-виховного навчання:

Онтогенетичний принцип — індивідуальний розвиток

Етіопатогенетичний принцип — урахування причин і механізмів порушення, систематичності, комплексності

Діяльнісний принцип — урахування провідного виду діяльності відповідно до віку, диференційованого підходу, етапності

Принцип використання обхідних методів — урахування особистісних особливостей

Принцип структурно-динамічного вивчення — уявлення про мовлення як складну функціональну систему із взаємодією структурних компонентів, як стійкі вимоги для успішного навчання й виховання дітей з особливими потребами

На сучасному етапі дефектологічна наука вирішує проблему інтеграції дітей з особливими потребами у загальноосвітню школу, в коло здорових одно­літків. Потрібно всіма існуючими засобами й методами наблизити стан мовленнєвої та психологічної готовності до шкільного навчання дітей із загальним недорозвиненим мовленням до норми.

В основу розробки перспективного планування покладено сучасне наукове розуміння корекції мовлення дітей з особливими потребами з урахуванням компенсаторних можливостей кожного індивіда.


Перспективне планування передбачає:

 • Розвиток збереженого чуттєвого сприймання
 • Розвиток психічних функції, які здебільшого не підлягають системній науково зумовленій стимуляції
 • Формування нових механізмів
 • Формування здатності до рефлексії
 • Формування сенсорно-перцентивного та семантичного аналізу
 • Формування взаємодії з дорослими
 • Формування мовленнєвої та комунікативної діяльності з акцентуванням уваги на здатності сприймати та розуміти інформацію
 • Стимулювання руховій активності
 • Стимулювання позитивних емоцій тощо

 

НАПРЯМКИ КОРЕКЦІЙНОЇ РОБОТИ ПРИ ПІДГОТОВКИ ДО ШКОЛИ

 • Формування фонематичних процесіврозвиток фонематичного сприйняття, аналізу, синтезу та уявлення.
 • Розвиток звуковимовиосновний напрям у роботі з корекції загального недорозвиненого мовлення та підготовки до школи дітей з особливими потребами.
 • Розвиток лексико-граматичної будови мовленняпередбачає активізацію й розширення кількісного та якісного словника дошкільників.
 • Розвиток зв’язного мовлення передбачаєволодіння дітьми самостійним зв’язним висловлюванням, що є важливим аспектом при вступі до школи.
 • Розвиток просодики та мовленнєвого диханняє важливим етапом корекційно-виховного процесу, особливо коли ЗНМ зумовлене такими мовленнєвими порушеннями, як ринолалія, дизартрія та заїкання.
 • Формування вищих психічних функційпередбачає утримання уваги дитини на одному й тому самому об’єкті або завданні (сталість і концентрація), швидке переводження уваги з одного об’єкта на інший та від одного виду діяльності до іншого, підпорядковування уваги вимогам діяльності (довільність уваги), звернення уваги в предметах та явищах на малопомітні, але істотні ознаки й властивості.
 • Розвиток зорово-просторового гнозисуформування графічних навичок письма, відбувається у два етапи:~I етап (підготовчий) — малювання різноманітних орнаментів та візе­рунків, штрихування графем.~II етап (написання елементів літер) — малювання паличок (рівних і похилих) зверху і знизу; півовалу, овалу, гачків.
 • Розвиток дрібної моторики пальців рук – передбачає виконання вправ, що потребують тонких моторних диференціювань для легкості й граціозності рухів.
 • Навчання елементів грамотинавчання читанню та письму, розвинення фонематичного слуху та слухового контролю, підвищення здатності до запам’ятовування, формування основних мисленнєвих процесів.
 • Розвиток чуттєвого досвіду дітей – розвиток вміння прислуховуватися до звучання слова, впізнавати, розрізняти й виокремлювати з нього звуки мови, формування понять: «звуки мови», «голосні та приголосні звуки», «тверді та м’які приголосні», «звук» і «літера», «склад», «слово», «речення», «розповідь», «опис» тощо.
EN FR DE UK