Шукаємо однодумців для співпраці в допомозі «Особливим дітям» та їх «Особливим сім’ям»!
Чекаємо на благодійні фонди, спільноти, асоціації, організації, бізнес, волонтерів та всіх небайдужих до проблеми дитячого розвитку.
Зв’яжиться з нами: 095 0753755
с п і в п р а ц я

Логопедична ритміка

Види занять з логоритмики:

Оздоровлювальні — сприяють зміцненню кістково-м’язового апарату, розвивають дихання, моторику (загальну, дрібну, мімічну), виховують правильну поставу, ходу, грацію рухів.

Освітні формують рухові навички і вміння, просторові (оптико-просторові) уявлення, уміння зосередити увагу (слухову, зорову, тактильно-вібраційну),довільно переміщуватися в просторі щодо інших людей і предметів. Розвивають слухову і зорову пам’ять, силу, спритність, координацію рухів, рухову реакцію на звуковий і зоровий подразник, витривалість, гальмівну діяльність, уміння переключитися з однієї діяльності на іншу. Допомагають засвоювати теоретичні знання з ритміки, музичної культури.

Виховні — сприяють розумовому, моральному, естетичному, трудовому вихованню, розвивають художньо-творчі здібності, відчуття, смаки, а також морально-вольові якості — почуття колективізму, дисциплінованості тощо.

Корекційні — корегують, усувають мовленнєві порушення й порушення психомоторики.


Основні напрямки роботи на заняттях з логоритмики
:

 • Рухове вміння
 • Руховий навик
 • Психомоторний розвиток
 • Ритм
 • Музичний ритм
 • Музично-ритмічне почуття
 • Музично-ритмічне виховання
 • Рухливі ігри
 • Кінезітерапія
 • Лікувальна гімнастика


На заняттях з логоритмики музичний керівник розвиває дитину:

 • Шляхом розвитку психомоторних дій (ритміко-гімнастичні вправи, розвиток просторових уявлень, відчуття часу, свого тіла, уміння користуватися своїми емоціями та адекватно їх виражати).
 • Шляхом використання в роботі надбань культури людства, відтворення набутого та творення власного.


Першими компонентами системи логоритміки є рух та його складові:

Основні види рухів (ходьба, біг, стрибки, лазіння, метання й утримання рівноваги).

Вправи ритмічної гімнастики, що включають у себе засоби музично-ритмічного виховання:

 • Стройові вправи в узгодженні з музикою (шикування, перешикування, повороти на місці).
 • Загальнорозвивальні вправи під музику (ЗРВ), спрямовані на розвиток різних груп м’язів (рук, плечового пояса, ніг, тулуба та ін.), виконувані з атрибутами й без них.
 • Вправи основної, художньої гімнастики й акробатики, що виконуються під музичний супровід («ластівка», хвилеподібні рухи руками й тулубом, різні перевороти, стійка на лопатках, «міст», «рибка» та ін.).
 • Елементи різних танців — класичних, сучасних, народних — і засоби хореографії.
 • Спеціальні вправи, спрямовані на розвиток артикуляційного апарату, фонематичного сприйняття, дихальної функції, дрібномоторної координації рухів і сприятливого створення функціональної бази для розвитку мовлення дитини (алфавітна гімнастика). До них належать вправи пальчикової, артикуляційної, дихальної гімнастики.


Другим і дуже важливим компонентом системи є слово:

Передбачаються різні форми використання мовного матеріалу, а саме: примовляння спеціально підібраних речитативів, виконання під фонограму пісень, вимова окремих фонем пошепки й голосно (звукова гімнастика). Координація руху зі словом дуже важко дається дітям із порушеннями мовлення, але саме це й сприяє його розвитку. Слово, особливо у віршованих формах, у сполученні з рухами полегшує не лише освоєння правильної вимови, але й оволодіння рухами, тому що ритм віршованої мови допомагає зберігати ритмічність їхнього виконання.
Таким чином, з одного боку, рухова активність дитини допомагає інтенсивніше розвивати її мовлення, з іншого боку — формування рухів відбувається за участі мовлення. За допомогою віршованого ритму в дітей удосконалюється вимова, спрацьовується темп мовлення, розвивається мовленнєвий слух.


Третім компонентом методики є музика:

Рухи, що виконуються під музику відповідно до її структурних особливостей, характеру, ритму і темпу, є основою для розвитку почуття ритму й рухових здібностей дітей, дозволяють вільно, красиво й координаційно правильно виконувати рухові завдання.
Правильний підбор музичного супроводу покращує не лише емоційний стан дітей, але і якість рухів, надає їм особливої виразності, розвиває координацію, сприяє розвитку різних типів пам’яті.
Виконуючи вправи в узгодженні з музикою, діти вчяться відрізняти музичні твори за темпом, гучністю звучання, розміром.


Четвертим компонентом системи може бути сюжет:

Логопедичні заняття будуються на основі комплексного ігрового методу тобто в ігровій формі за певним сюжетом — українських і зарубіжних казок, розповідей, за історіями уявних подорожей та ін. Основний вплив на психічний розвиток дітей здійснює ігрова діяльність, і насамперед сюжетно-рольова гра. Гра для дошкільника є природною діяльністю, у процесі якої він пізнає життя, а також найменше стомлюється, і тому інтерес й увага в грі затримуються в нього довше, ніж у спеціальних навчальних вправах. Отже, слова й рух під музику, поєднані певним сюжетом є засобом виправлення мовленнєвих і рухових порушень у дітей.

EN FR DE UK