Шукаємо однодумців для співпраці в допомозі «Особливим дітям» та їх «Особливим сім’ям»!
Чекаємо на благодійні фонди, спільноти, асоціації, організації, бізнес, волонтерів та всіх небайдужих до проблеми дитячого розвитку.
Зв’яжиться з нами: 095 0753755
с п і в п р а ц я

Логопедичнi заняття

Логопедична робота — розглядається, як система корекційно-педагогічних заходів, спрямованих на всебічний, гармонійний розвиток особистості і мовлення дитини з урахуванням необхідності усунення або компенсації даного порушення.

Логопедичний вплив — здійснюється під час групових та індивідуальних занять.


Заняття передбачають:

 • Розвиток загальної (дрібної)і артикуляційної моторики
 • Нормалізацію темпу та ритму дихання і мовлення
 • Активізацію мовленнєвого спілкування
 • Розвиток слухової уваги і фонематичного сприйняття
 • Корекцію звуковимови (зондовий і артикуляційний масаж)
 • Розширення пасивного і активного словника
 • Удосконалення граматичної будови мовлення
 • Практичне засвоєння лексичних засобів мовлення
 • Формування зв’язного та діалогічного мовлення
 • Підготовку до навчання грамоти
 • Профілактику і виправлення дисграфічних і дислексичних помилок
 • Усування психологічних відхилень у поведінці
 • Розвиток інтелектуальних здібностей

 

СТРУКТУРА ЛОГОПЕДИЧНОГО ЗАНЯТТЯ

Розвиток рухливості артикуляційного апарату:

 • Зондовий масаж
 • Артикуляційна гімнастика

Розвиток фонематичного сприймання, слухової уваги, вміння чути себе.

Розвиток координації рухів, дрібної моторики.

Розвиток всіх психічних процесів.

Усунення вад звуковимови:

 • Постановка звуків
 • Проведення диференціації звуків
 • Автоматизування поставлених звуків у складах (прямих, обернених, із збігом приголосних)
 • Автоматизування звуків у словах (з прямими, оберненими складами, із збігом приголосних)
 • Автоматизування поставлених звуків у реченнях, зв’язному тексті.

Підготування до звукового аналізу слів:

 • Визначення місця звука в слові (на початку, в кінці, в середині слова)
 • Визначення кількісті складів, виділення наголошеного складу
 • Розрізнення слів, подібні за звучанням
 • Розрізнення слів з парними звуками
 • Розрізнення слів у фразі
 • Запам’ятовування і відтворення рядів слів

Збагачування словникового запасу:

 • Розширення, уточнення словника
 • Навчання вживати узагальнюючі поняття
 • Вправляння у встановленні причинно-наслідкові зав’язки, у класифікації, вилученні зайвого предмета
 • Навчання вимовляти слова складної структури

Формування граматичної будови мови:

 • Навчання дотримуватись порядку слів у реченні
 • Вправляння у вживанні збірних іменників
 • Навчання правильного чергування звуків в основі при відмінюванні іменників, дієслів
 • Навчання правильного користування сполучниками та сполучними словами у складнопідрядних реченнях.

Навчання контролювати свою мову.

EN FR DE UK