Шукаємо однодумців для співпраці в допомозі «Особливим дітям» та їх «Особливим сім’ям»!
Чекаємо на благодійні фонди, спільноти, асоціації, організації, бізнес, волонтерів та всіх небайдужих до проблеми дитячого розвитку.
Зв’яжиться з нами: 095 0753755
с п і в п р а ц я

Англійська мова

Корекційна іноземна мова — має на меті формування елементарних навичок усного мовлення на основі засвоєння лінгвістичного матеріалу та сприяння загальному розумовому розвитку дитини.


Головними цілями у навчанні іноземної мови є:

 • Формування у дітей первинних навичок спілкування іноземною мовою
 • Уміння користуватися іноземною мовою для досягнення своїх цілей, вираження своїх думок і почуттів в реальних ситуаціях спілкування
 • Створення позитивної установки на подальше вивчення іноземних мов
 • Пробудження інтересу до культури інших країн
 • Виховання активно-творчого й емоційно-естетичного ставлення до слова
 • Розвиток лінгвістичних здібностей особливих дітей з урахуванням вікових особливостей їх структури
 • Децентрація особистості, або можливість подивитися на світ із різних позицій

 

При вивченні іноземної мови педагог також розвиває:

 • Мовлення (в наслідок тренування артикуляційного мовного апарату)
 • Слух (завдяки музичному наповненню курсів)
 • Соціально (у групі дитина із раннього віку вчиться спілкуватися з іншими)
 • Фізично (рухливі вправи стимулюють дрібну та велику моторику)
 • Психічно (завдяки розширенню сенсорного та емоційного досвіду, мови жестів)
 • Навички підготовки до читання (за допомогою автентичної системи, що базується на читанні цілими словами і візуальній пам’яті)

 

НАВЧАННЯ АНГЛІЙСКОЇ МОВИ ФОРМУЄТЬСЯ ЗА ТАКИМИ ПРИНЦИПАМИ:

Принцип уваги до звукової системи мови — реалізується через створення штучного англомовного середовища, вибір способів навчання, які мають стимулювати дітей на активні мовленнєві дії-тренування, доцільні для розвитку навичок артикуляції, інтонації тощо.

Принцип розуміння мовних значень і одночасний розвиток лексичних та граматичних навичок — установлює залежність формування вмінь усного англомовного спілкування від здатності дитини сприймати та розуміти одиниці мови як знаки-коди з метою одержання певного змісту.

Принцип емоційної насиченості навчально-виховного процесу й експресивності спілкування — зумовлений віковими особливостями і передбачає постійну зміну видів діяльності дітей.

Принцип спостереження за мовно-мовленнєвими нормами, розвитку чуття мови — реалізується у формуванні несвідомого вміння наслідувати традиції використання одиниць мови в мовленні. Чуття мови досягається шляхом імітації, запам’ятовування мовлення, що сприймає дитина з навколишнього штучного мовного середовища.

Принцип усної основи навчання іноземної мови — означає випереджальний розвиток усного мовлення.

Принцип комунікативності — передбачає оволодіння дітьми мовою як засобом спілкування, а кінцевою метою навчання є формування практичних навичок і вмінь. Комунікативність передбачає ситуативність, тому реалізація принципу ситуативності є обов’язковою під час розвитку вмінь усного англомовного спілкування (відправним моментом мислення дитини є проблемна ситуація, яка визначає її участь у розумовому процесі).

Принцип побудови навчально-мовленнєвої діяльності як вмотивованого живого процесу спілкування між учасниками комунікації — відбувається на основі зворотного зв’язку співрозмовників у конкретних видах мовленнєвої діяльності.

Принцип урахування рідної мови — передбачає опору на рідну мову під час вивчення нових мовних явищ, адже ефективне формування динамічного стереотипу іноземної мови відбувається на основі сформованого динамічного стереотипу рідної мови.

Принцип використання типових моделей, структур – відбиває специфіку навчання іноземної мови і передбачає навчання іноземної мови на основі типових зразків (моделей, структур, типових речень тощо), полегшує дітям сприйняття, усвідомлення і запам’ятовування нового навчального матеріалу, заощаджує час на його засвоєння.

Принцип апроксимації навчання іноземної мови — дозволяє ігнорувати помилки в мовленні дітей, якщо вони не порушують змісту висловлювання, комунікативного акту і не заважають розумінню англомовного мовлення.

Принцип забезпечення максимальної мовленнєвої активності дітей під час оволодіння англійською мовою — є одним із найголовніших, адже лише в практиці спілкування відбувається формування, удосконалення, доведення до автоматичності навичок і вмінь спілкування, реалізується інтенсивною практикою в мовленні й активним говорінням.

Принцип варіативності добору змісту, форм, методів та прийомів навчання — зумовлений відсутністю природного англомовного середовища, віковими особливостями дітей, рівнем їхнього комунікативного розвитку рідною мовою та ін.

Принцип домінантної ролі ігрової діяльності в процесі навчання дітей англійської мови — зумовлений розвитком пізнавальних процесів, сенсорного, особистісного розвитку старшого дошкільника, реалізується в дидактичних, рухливих, хороводних, сюжетно-рольових іграх тощо.

EN FR DE UK