Шукаємо однодумців для співпраці в допомозі «Особливим дітям» та їх «Особливим сім’ям»!
Чекаємо на благодійні фонди, спільноти, асоціації, організації, бізнес, волонтерів та всіх небайдужих до проблеми дитячого розвитку.
Зв’яжиться з нами: 095 0753755
с п і в п р а ц я

ДЦП

ДИТ́ЯЧИЙ ЦЕРЕБР́АЛЬНИЙ ПАРА́ЛІЧ (ДЦП) — узагальнюючий термін для групи захворювань, які проявляються в першу чергу порушеннями рухів, рівноваги та положення тіла.

 

Причини виникнення церебрального паралічу — порушення розвитку мозку або пошкодженням однієї чи декількох його частин, які контролюють м’язовий тонус та моторну активність (рухи).

 

Перші прояви ураження нервової системи можуть бути видимими відразу після народження, а ознаки формування ДЦП можуть виявлятися ще в грудному віці.

 

Малюки з церебральними паралічами переважно відстають у своєму моторному розвитку і пізніше за всіх досягають таких віх моторного розвитку, як перевертання, сидіння, повзання та хода.

 

Для всіх пацієнтів з церебральними паралічами є однаково тяжкими складнощі контролю над власними рухами та координування роботи м’язів. Через це навіть простий рух є складним для виконання при ДЦП.

 

 

НАПРЯМКИ КОРЕКЦІЙНОЇ РОБОТИ ПРИ ДЦП

 

Основними завданнями корекційної роботи при ДЦП є:

 

 • Надання дітям медичної, психологічної і педагогічної, логопедичної і соціальної допомоги, забезпечення максимально повної і ранньої соціальної адаптації, загальної і професійної освіти
 • Розвиток позитивного ставлення до життя, суспільства, сім’ї, навчання і праці
 • Ефективність лікувально-педагогічних заходів, яка визначається своєчасністю, взаємопов’язаністю, безперервністю тощо
 • Лікувально-педагогічна робота, яка повинна мати комплексний характер
 • Комплексний вплив, який є узгодженістю дій спеціалістів різних профілів: невропатолога, психоневролога, лікаря ЛФК, логопеда, дефектолога, психолога, вихователя. Необхідна їх загальна позиція при обстеженні, лікуванні, психолого-педагогічній і логопедичній корекції

 

Значну увагу в комплексі реабілітаційних заходів приділяють лікувальній фізкультурі і масажу, які є обов’язковими методами корекційно-відновлювального впливу. Відповідно стану дитини і клініки дефекту призначаються різні види масажу. Під час занять лікувальною гімнастикою нормалізуються біохімічні процеси в нервово-м’язовому апараті, збільшується рухливість суглобів, нормалізується м’язовий тонус, покращується координація, збільшується об’єм рухів.

 

 

Основними напрямами корекційно-педагогічної роботи у ранньому та дошкільному віці є:

 

 • Розвиток емоційного, мовного, предметно-дійового і ігрового спілкування з оточуючими
 • Стимулювання сенсорних функцій
 • Розвиток передумов до інтелектуальної діяльності
 • Формування математичних уявлень
 • Підготовка до оволодіння письмом
 • Виховання навичок самообслуговування та гігієни

 

 

Значне місце в корекційно-педагогічній роботі при ДЦП відводиться логопедичній роботі. Її основними завданнями є:

 

 • Розвиток мовного спілкування
 • Нормалізація тонусу м’язів і моторики артикуляційного апарата
 • Розвиток мовного дихання, голосу
 • Формування сили, тривалості, керованості голосу у мовному потоці
 • Вироблення синхронності дихання, голосу і артикуляції
 • Корекція вад вимови
EN FR DE UK