Шукаємо однодумців для співпраці в допомозі «Особливим дітям» та їх «Особливим сім’ям»!
Чекаємо на благодійні фонди, спільноти, асоціації, організації, бізнес, волонтерів та всіх небайдужих до проблеми дитячого розвитку.
Зв’яжиться з нами: 095 0753755
с п і в п р а ц я

Аути́зм (РАС)

АУТИ́ЗМ — розлад розвитку нервової системи, що характеризується порушенням соціальної взаємодії, вербальної й невербальної комунікації, і повторюваною поведінкою, існують складнощі у взаємодії зі зовнішнім світом, з цього приводу виникають порушення в соціалізації.

 

Людина з аутизмом типово уникає спілкування: усяке порушення повсякденного розпорядку й стереотипів виявляється йому трагедією; проте інтелект у таких людей не завжди понижений, часто виявляються так звані «острівці знання» — області, у яких здібності хворого досягають нормального або навіть геніального рівня.

 

Ознаки, характерні для всіх аутистів:

 

Крайня аутистична самотність — діти не здатні нормально налагоджувати відносини з іншими людьми, але виглядали абсолютно щасливими, коли залишались самі.

 

Нездоланне нав’язливе прагнення до постійності — діти дуже розчаровувалися, коли відбувались зміни у звичайному ході подій чи обстановці.

 

Чудова механічна пам’ять — діти здатні запам’ятати велику кількість абсолютно даремної інформації (наприклад, номери сторінок у предметному вказівнику енциклопедії), що абсолютно не відповідало різкому зниженню інтелекту, яке проявлялось в усіх інших сферах.

 

Відтерміновані ехолалії — діти повторювали фрази, що чули, але не використовували (чи з великими складнощами використовували) мову для комунікації.

 

Гіперчутливість до сенсорних впливів — діти дуже бурхливо реагують на певні звуки й явища, так як: шум паротягу, ліфту чи, навіть, вітру. У деяких дітей відбуваються труднощі з прийомом їжі або дивні вподобання в їжі.

 

Обмеженість репертуару спонтанної активності — у дітей спостерігались стереотипні рухи, репліки, інтереси.

 

Хороші когнітивні завдатки — надзвичайна пам’ять і моторна спритність, що відрізняють деяких дітей, свідчать про високий інтелект, не зважаючи на те, що в багатьох із цих дітей були відмічені виражені складнощі в навчанні.

 

Високоосвічені сім’ї — у дітей аутистів відмічаються високоінтелектуальні батьки.

 

 

Діляться на діагнози:

Детский аутизм (F84.0) (аутистическое расстройство, инфантильный аутизм, инфантильный психоз, синдром Каннера)

Атипичный аутизм (с началом после 3 лет) (F84.1)

Синдром Ретта (F84.2)

Синдром Аспергера — аутистическая психопатия (F84.5)

 

 

 

НАПРЯМКИ КОРЕКЦІЙНОЇ РОБОТИ ПРИ АУТИЗМІ:

 

На сьогодні в Україні діагноз аутизм може виставити тільки дитячий психіатр. Через це найбільш використовуваний засіб для лікування аутичних дітей — медикаментозний. Проте у всьому світі корекцією розладів спектра аутизму займається мультидисциплінарна команда: лікарі, психологи, психотерапевти, логопеди.

 

Серед найбільш визнаних методів корекції проявів аутизму в дітей – АВА-терапія (поведінковий прикладний аналіз).

 

1-й етап — індивідуальні заняття

Цей етап необхідний дітям, що знаходяться в найбільш важкому стані зважаючи на відсутність комунікативних навиків і відмови від спілкування в будь-якій формі. Основне завдання психотерапевта – викликати у дитини відчуття «комунікативного задоволення». Воно може бути досягнуте за рахунок зняття акцентів з регламентуючої та інформаційної функції комунікації і згодом приєднання до підлягаючих зберіганню, здорових частин особистості. На цьому етапі дитині дозволяються будь-які прояви поведінки, окрім життєвонебезпечних.

 

2-й етап — заняття в малій (2-3 людини) коректувальній групі

Усі без винятку діти з синдромом раннього дитячого аутизму проходять через цей етап в бережному з погляду вимог режимі. Починаючи з цього етапу в терапевтичний процес на правах співтерапевтів включаються однолітки пацієнта, здатні продемонструвати більш зрілі форми ігрової діяльності, які мають гарні комунікативні навики і виражені емпатійні здібності. Тут головне завдання – досягнення безконфліктного співіснування з однолітками і зацікавленого (хоча б у формі спостереження) ставлення.

 

3-й етап — заняття в змішаній коректувальній групі (від 6 до 15 чоловік)

Основний і найдовший в психотерапевтичному процесі. Відкриті та гетерогенні за віковими і нозологічними параметрами групи об’єднують дітей з різними межовими станами і соціальними поведінковими девіаціями. Причому біля ядра колективу вікові відмінності зведені до мінімуму. Виняток становлять діти з важкими психічними захворюваннями (раннім дитячим аутизмом, зокрема), які свідомо прямують в групи більш старших і більш молодших за віком, виходячи з так званого «принципу зустрічного руху».

 

 • Психологічна корекція — спрямована на подолання негативізму і встановлення контакту з дітьми, подолання сенсорного і емоційного дискомфорту, тривоги, занепокоєння, страхів, а також негативних афектних форм поведінки: потягів (основи розроблені К.С.Лебединською, О.Н.Нікольською, В.Влебединським та ін.)
 • Організація цілеспрямованої поведінки дитини шляхом чіткого розпорядку дня, формування стереотипної поведінки в певних ситуаціях
 • Розвиток загальної та особливо тонкої моторики дитини і підготовки руки до писання з допомогою спеціально розроблених методів для підготовки дітей з аутизмом до засвоєння графічних навиків (2 роки)
 • Встановлення і підтримка контакту з дітьми
 • Організація цілеспрямованої поведінки в наочно-практичній і ігровій діяльності
 • Корекція наявних рухових порушень
 • Розвиток плавності і ритмічності рухів
 • Виховання навиків самообслуговування
 • Розвиток зорово-моторної координації і підготовка руки до писання (Р.К.Ульянова).

 

Система спеціального навчання графічним навикам аутичної дитини включає:

 • Словесну регуляцію поведінки дитини
 • Організацію орієнтувально-дослідницької діяльності
 • Проведення спеціальних пропедевтичних вправ (Р.К.Ульянова)
 • Навчання за принципом стимуляції і підтримки розвитку підлягаючих зберіганню сторін психіки і переважаючих інтересів
 • Корекцію недорозвинення мовлення, уваги, моторики ,сприйняття
 • Використання: ігротерапію, арт-терапію, музикотерапію, логоритмику, трудотерапію
EN FR DE UK