Шукаємо однодумців для співпраці в допомозі «Особливим дітям» та їх «Особливим сім’ям»!
Чекаємо на благодійні фонди, спільноти, асоціації, організації, бізнес, волонтерів та всіх небайдужих до проблеми дитячого розвитку.
Зв’яжиться з нами: 095 0753755
с п і в п р а ц я

Ала́лія

АЛА́ЛІЯ — відсутність або недорозвиток мовлення, спричинений органічним ураженням мовленнєвих зон кори головного мозку внутрішньоутробно чи в ранньому віці.

 

Моторна алалія — дитина розуміє звернену до неї мову, але сама не говорить.

 

Сенсорна алалія — розлад розуміння мови при збереженні елементарного слуху.

 

 

НАПРЯМКИ КОРЕКЦІЙНОЇ РОБОТИ ПРИ АЛАЛІЇ

 

 • Активізація наслідування (рухового, мовленнєвого)

 

 • Подолання наслідків апраксії (При кінестетичній моторній алалії завдання на розвиток кінестетичної чутливості органів артикуляції, статичні та динамічні артикуляційні вправи (методика Є. Соботович) виконуються перед дзеркалом, поступово формуючи уміння виконувати артикуляційні вправи без опори на зоровий аналізатор. У роботі широко використовуємо механічні прийоми із застосуванням шпателів та логопедичних зондів, зорові тактильні, кінестетичні опори для формування диференційованих характеристик звуків мовлення (дзвінкий-глухий, свистячий-шиплячий, місце та спосіб артикуляції тощо). Для розвитку кінестетичної чутливості використовуємо логопедичний масаж. При кінетичній апраксії особливу увагу звертаємо на виконання динамічних артикуляційних вправ, формування відчуття ритму, корекцію складової структури слова з урахуванням послідовності її формування в онтогенезі. Для формування темпо-ритмічної сторони мовлення використовуємо логоритмічні завдання та вправи)

 

 • Розвиток лексичної сторони мовлення зосереджуємося на корекції семантичної структури слова: формуванні різних типів лексичних значень (конкретних, збірних, абстрактних), та лексичних узагальнень (категоріального, контекстуально зумовленого, узагальненого лексичного значення слів), формуванні предметної та понятійної співвіднесеності слова, роботі над засвоєнням різних лексико-семантичних явищ (омонімії, синонімії, багатозначності, метафоричності)

 

 • Формування навичок словотвору. Ця робота передбачає формування в дітей навичок порівняння похідних і твірних слів за звучанням та значенням, навички практичного морфологічного аналізу, уміння утворювати слова за аналогією та самостійно

 

 • Формування граматичної сторони

 

 • Розвиток значення граматичних категорій та навичок використання в мовленні граматичних морфем.(рід, час, відмінок)

 

 • Формування синтаксичної сторони мовлення

 

 • Формування операцій граматичного трансформування речення

 

 • Розвиток контролю (самоконтролю) за морфологічним та синтаксичним оформленням речення

 

 • Формування навичок планування мовлення. Звертаємо увагу на формування навичок структурування смислової ситуації, планування мовлення, побудову зв’язного вислову з опорами (на наочність, серію запитань, план) та самостійно. У цій роботі використовуємо методики Н. Жукової, О. Мастюкової, Т. Філічевої, Є. Соботович, С. Миронової, І. Марченко та ін.

 

 • Корекція та попередження немовленнєвих вад
EN FR DE UK